Paslaugos

Nekilnojamojo turto teisė

Teikiame teisines paslaugas visose nekilnojamojo turto teisinių santykių srityse.

Atstovaujame klientus santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, teikiame teisinę pagalbą sudarant ir vykdant sandorius (nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos, panaudos, lizingo ir kt.).

Ilgametė teisininkų darbo patirtis garantuoja kokybiškų teisinių paslaugų suteikimą tiek privačiame nekilnojamojo turto rinkos sektoriuje, tiek valstybės ar savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo srityje. Taip pat konsultuojame teisiniais klausimais susijusiais su nekilnojamojo turto vystymu, įsigijimu bei įsigijimo finansavimu. Teikiame teisines paslaugas registruojant nekilnojamąjį turtą, daiktines teises į nekilnojamąjį turtą ir juridinius faktus atitinkamuose valstybės registruose.

Mūsų teisininkai teikia paslaugas įvairioms su nekilnojamuoju turtu susijusioms bendrovėms, statybos bei kitoms įmonėms.

Teritorijų planavimas

Konsultuojame įvairiais teritorijų planavimo klausimais. Ruošiame teritorijų planavimo procese reikalingas sutartis ir dokumentus, organizuojame jų pasirašymą. 

Atstovaujame klientus santykiuose su teritorijų planavimo procese dalyvaujančiomis valstybės ir savivaldos institucijomis, architektais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, taip pat jų asociacijomis, organizacijomis ar kitais su teritorijų planavimu susijusiais asmenimis.

Atliekame teritorijų planavimo procesų teisinę priežiūrą.

Mūsų teisininkai padeda išspręsti teritorijų planavimo procese iškilusius ginčus ar kitus su teisinio reguliavimo aspektais susijusius klausimus. Taip pat padedame tinkamai taikyti teritorijų planavimo teisės aktų reikalavimus bei atstovaujame klientus atliekant teritorijų planavimo procedūras.

Statybos teisė

Teikiame teisines konsultacijas statybos teisės srityje.

Atstovaujame klientus sudarant įvairius sandorius (statybos rangos, projektavimo rangos, subrangos) bei atliekame jų teisinį įvertinimą. Konsultuojame projektavimo procese iškylančiais teisiniais klausimais, statybų organizavimo, statybos veiklos, statybos projektų ar kitais statybos proceso metu iškilusiais klausimais. 

Talkiname statytojui gaunant  projektavimo sąlygas, statybą leidžiančius dokumentus.  Vykdome statinių projektavimo procesų teisinę priežiūrą. Atliekame baigtų statybos objektų teisinę registraciją.

Atstovaujame klientus santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis projektavimo ir statybos srityje.

Žemės teisė

Konsultuojame sudarant žemės sandorius (žemės pirkimo - pardavimo, nuomos, panaudos, dovanojimo, mainų ir kt.), servitutų nustatymo klausimais, nekilnojamojo turto, esančio ant valstybinės žemės, perleidimo procedūrų klausimais.

Atstovaujame nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procese, rengiame dokumentus susijusius su žemės įsigijimu, naudojimu, perleidimu, padalijimu.

Atstovaujame santykiuose su valstybės ar savivaldos institucijomis, konsultuojame valstybinės žemės įsigijimo, nuomos, sutarčių įforminimo klausimais bei rengiame visus reikalingus dokumentus.

Sutarčių teisė

Teikiame kvalifikuotas teisines paslaugas sutarčių sudarymo, nutraukimo ar pakeitimo klausimais.

Pagal kliento pageidavimus rengiame įvairias civilines sutartis (pirkimo – pardavimo, paslaugų teikimo, nuomos ir kt.) ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio kontrahentais. Rengiame visas su statybos procesu, nekilnojamuoju turtu, teritorijų planavimu susijusias sutartis (projektavimo, rangos, techninės priežiūros, projektų valdymo ir kt.) bei atliekame sudarytų sutarčių teisinį įvertinimą.

Konsultuojame klientus įvairiuose verslo projektuose, atstovaujame dalyvaujant derybose.

Ginčų sprendimas

Siekiame visapusiškai naudingo ginčų išsprendimo, kuris patenkintų klientų lūkesčius. Užtikriname geriausią ginčo sprendimo būdo pasirinkimą atsižvelgiant į kliento poreikius bei interesus.

Sukaupta didelė teisininkų darbo patirtis leidžia pasirinkti strategiškai palankius sprendimus, kurie padeda greitai ir efektyviai išspręsti iškilusį ginčą. Atsakingai vertiname ikiteismines ginčų sprendimo stadijas, nes nuo jų priklauso tolesnė proceso eiga. Profesionalūs nekilnojamojo turto, statybos bei kitų teisės sričių specialistai sugeba užtikrinti palankiausią ginčo sprendimo varianto pasirinkimą.

Rengiame visus procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius, kasacinius skundus, prašymus ir kt.). Atstovaujame klientus derybose, teismuose, kitose valstybės institucijose, arbitražuose.

Atstovavimas

Užtikriname profesionalų kliento atstovavimą ne tik visų instancijų teismuose, bet ir ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose, įmonėse.

Deriname bylų vedimo strategijos pasirinkimą atsižvelgiant į kliento interesus. Rengiame procesinius dokumentus (ieškinius, prašymus, skundus), arbitražinius susitarimus, taikos sutartis.

X